Το νέο Δ.Σ. με επίτιμο Πρόεδρο τον Σάββα Θεοδωρίδη


Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 16/11/2018, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, όπου εκλέχθηκε, μεταξύ άλλων, νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τον Γιάννη Μώραλη να παραμένει πρόεδρος της ΠΑΕ.
Παράλληλα, αποφασίστηκε ομοφώνως να απονεμηθεί ο τιμητικός τίτλος του Επίτιμου Προέδρου στον Σάββα Θεοδωρίδη.

Συγκεκριμένα η ενημέρωση της ΠΑΕ:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/7/2017 – 30/6/2018.

2. Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Μώραλης Ιωάννης - Πρόεδρος
Κουντούρης Μιχαήλ - Α’ Αντιπρόεδρος
Αγραφιώτης Δημήτριος - Β’ Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Μπαταγιάννης Ευάγγελος - Γ’ Αντιπρόεδρος
Βρέντζος Ιωάννης - Μέλος
Θεοδωρακάκης Λεωνίδας - Μέλος
Μπαρμπής Κωνσταντίνος - Μέλος
Μηστριώτης Χρήστος - Μέλος
Νασίκας Ανδρέας - Μέλος
Παύλου Γεώργιος - Μέλος

3. Αποφασίσθηκε η μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 60.000.000 ευρώ με συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων ζημιών αυτής (ήτοι μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από το ποσό των 65.430.000 ευρώ, στο οποίο ανέρχεται σήμερα, στο ποσό των 5.430.000 ευρώ) με σκοπό την αποκατάσταση του λόγου ιδίων κεφαλαίων και μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σε συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της ακύρωσης 150.000.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ εκάστη (ήτοι από 163.575.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ σε 13.575.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ) κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου μετόχου.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε, ομοφώνως, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στον Σύλλογο, να απονείμει στον Σάββα Θεοδωρίδη τον τιμητικό τίτλο του Επίτιμου Προέδρου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.